Swiss Contribution Swiss Contribution
Twój wiarygodny partner w biznesie
sk ua

Projekt 4.4 POIG

zapytania ofertowe

Firma FHU Budinstel Paweł Ciąpała realizuje projekt pt.: „Rozwój działalności FHU Budinstel poprzez uruchomienie innowacyjnej linii produkcyjnej nawozu organicznego” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Działanie 4.4 “Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”

Beneficjent: FHU Budinstel Paweł Ciąpała

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.04.04.00-18-020/13-00

Okres realizacji projektu: od 1 wrzesień 2013 do 30 czerwiec 2015

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 22 067 200,00 PLN

Wysokość przyznanego wsparcia: 15 103 040,00 (w tym 85% ze środków europejskich oraz 15% w formie dotacji celowej)

Celem projektu jest uruchomienie linii produkcyjnej i wdrożenie nowej technologii objętej zgłoszeniem patentowym na sposób wytwarzania nawozu organicznego o parametrach
i właściwościach wyróżniających go w odniesieniu do obecnych na rynku podobnych produktów. Uruchomienie produkcji nastąpi poprzez wykonanie inwestycji wzbogaconej o nowe elementy prowadzące do uzyskania nawozu o unikalnych cechach.

Projekt realizowany jest w siedzibie:

FHU Budinstel Paweł Ciąpała

ul. Głęboka 11

37-200 Przeworsk

Informacji na temat projektu udziela: 

Paweł Ciąpała - właściciel

Tel.  +48 16 649-04-50/51

Fax: +48 16 649-04-53

E-mail: budinstel@budinstel.pl

 

Odsyłacze do oficjalnych stron Unii Europejskiej, strony poświęconej PO IG, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Wdrażającej:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

http://www.poig.gov.pl/

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

http://www.mrr.gov.pl/

Polska Agencja Rozwoju Regionalnego

http://www.parp.gov.pl/

Oficjalny portal Unii Europejskiej

http://europa.eu/

Regionalna Instytucja Finansująca

http://www.rarr.rzeszow.pl

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

https://mac.gov.pl/