Swiss Contribution Swiss Contribution
Twój wiarygodny partner w biznesie
sk ua

Projekt 8.2 POIG

zapytania ofertowe

Firma FHU Budinstel Paweł Ciąpała realizuje projekt pt.: „Wdrożenie systemu informatycznego integrującego elektroniczną wymianę danych handlowych pomiędzy FHU Budinstel a firmami współpracującymi” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Działanie 8.2 “Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Beneficjent: FHU Budinstel Paweł Ciąpała

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-18-090/13-00

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 846 400,00 PLN

Wysokość przyznanego wsparcia: 569 845,00 PLN (w tym 85% ze środków europejskich oraz 15% w formie dotacji celowej)

Celem projektu jest poprawa efektywności i szybkości obsługi procesów biznesowych realizowanych pomiędzy F.H.U. Budinstel Paweł Ciapała a firmami z nim współpracującymi. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie systemu B2B zawierającego odpowiednia funkcjonalność, pozwalającą na automatyzacje procesów występujących pomiędzy Wnioskodawca a przedsiębiorstwami współpracującymi z zapewnieniem bezpieczeństwa wymiany danych.

Projekt realizowany jest w siedzibie:

FHU Budinstel Paweł Ciąpała

ul. Głęboka 11

37-200 Przeworsk

Informacji na temat projektu udziela: 

Paweł Ciąpała - właściciel

Tel.  +48 16 649-04-50/51

Fax: +48 16 649-04-53

E-mail: budinstel@budinstel.pl

 

Odsyłacze do oficjalnych stron Unii Europejskiej, strony poświęconej PO IG, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Wdrażającej:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

http://www.poig.gov.pl/

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

http://www.mrr.gov.pl/

Polska Agencja Rozwoju Regionalnego

http://www.parp.gov.pl/

Oficjalny portal Unii Europejskiej

http://europa.eu/

Regionalna Instytucja Finansująca

http://www.rarr.rzeszow.pl

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

https://mac.gov.pl/