Swiss Contribution Swiss Contribution
Twój wiarygodny partner w biznesie
sk ua

O projekcie CZAS NA EKSPORT SĄSIEDZKI- WSPÓŁPRACA POLSKO – SŁOWACKO – UKRAIŃSKA

 1. ZAKRES I CEL PROJEKTU
  Ogólnym celem projektu jest wprowadzenie produktów firmy Budinstel na rynki Słowacji i Ukrainy.
  Aby osiągnąć cel ogólny zrealizowane muszą być cele szczegółowe projektu:
  1. Skorzystanie z profesjonalnego doradztwa w zakresie strategii finansowania działań eksportowych i działalności eksportowej;
  2. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach Słowacji i Ukrainy;
  3. Opracowanie strategii wprowadzenia nowych produktów na rynki docelowe.
  4. Organizacja spotkań informacyjnych w kraju i za granicą
  5. Rozbudowa i utrzymanie strony internetowej Wnioskodawcy

  Cel ogólny projektu jest zgodny z celem Funduszu Lokalnego Eksportu jakim jest aktywizacja procesów gospodarczych związanych z międzynarodową wymianą gospodarczą (eksportem) podmiotów działających na terenie województwa podkarpackiego. Zaplanowane w ramach projektu działania mają na celu nawiązanie współpracy z podmiotami słowackimi i ukraińskimi. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach zagranicznych ma na celu nawiązanie współpracy z firmami zagranicznymi i jest zgodne z celem FLE. Spowoduje to wzrost poziomu rozpoznawalności polskich marek oferowanych produktów na rynkach zagranicznych. Wdrożenie projektu wpłynie na wzrost udziału tego sektora w ogólnym eksporcie. Projekt odpowiada na potrzeby Wnioskodawcy w zakresie rozwoju poprzez eksport. Umożliwi Wnioskodawcy znalezienie partnerów handlowych i promocję oraz prezentację swoich produktów potencjalnym, zagranicznym nabywcom, co będzie miało przełożenie na wzrost udziału eksportu do krajów docelowych jakimi są Ukraina i Słowacja.

 2. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
  Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu    12-11-2012
  Planowany termin zakończenia realizacji projektu    11-11-2013
 3. WARTOŚĆ WSPÓŁFINANSOWANIA SZWAJCARSKIEGO WYRAŻONĄ WE FRANKACH SZWAJCARSKICH
  PROJEKT „CZAS NA EKSPORT SĄSIEDZKI- WSPÓŁPRACA POLSKO – SŁOWACKO -UKRAIŃSKA” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.
  WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 21 991,34 CHF

  PROJECT „CZAS NA EKSPORT SĄSIEDZKI- WSPÓŁPRACA POLSKO – SŁOWACKO -UKRAIŃSKA” SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION.
  VALUE OF CO-FINANCING: 21 991,34 CHF

 

logo-sc logo-accb logo-erk

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland
www.alp-carp.com