Swiss Contribution Swiss Contribution
Twój wiarygodny partner w biznesie
sk ua

Wersja dla słabowidzących

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje na temat firmy BUDINSTEL przygotowane w specjalnej wersji dla osób słabowidzących. Informacje zostały podzielone na następujące rozdziały:

1. O firmie

2. Dane kontaktowe

3. Oferta

4. Hurtownia Elektryczna

5. Skład Budowlany

6. Transport

7. Kruszywa

8. Przedsiębiorstwo wielobranżowe

9. PBDiS

10. Projekt 8.2 POIG

11. Projekt 4.4 POIG


 

1. O firmie

BUDINSTEL jest firmą specjalizującą się w handlu hurtowym i detalicznym artykułami przemysłowymi, przede wszystkim dla energetyki, budownictwa i detalu. Najważniejszymi produktami oferowanymi przez nas są: kable i przewody, źródła światła, oprawy oświetleniowe mieszkaniowe, przemysłowe i uliczne, osprzęt instalacyjny, wyłączniki, rozłączniki i osprzęt do napowietrznych linii izolowanych.

Strategia rozwoju firmy BUDINSTEL oparta jest na realizacji dotychczasowej polityki pozyskiwania nowych klientów, poprzez rozwój oraz rozszerzenie oferty o nowe produkty Niezmiernie ważnym zadaniem jest utrzymanie dobrych stosunków między dotychczasowymi klientami i nowo pozyskanymi.

Nasze podstawowe wartości:

 • Zapewniamy klientom najlepszą obsługę.
 • Przewidujemy zmiany na rynku i przejmujemy inicjatywę by wykorzystać szanse.
 • Czerpiemy inspirację od naszych klientów poprzez zrozumienie ich potrzeb.
 • Zawsze szukamy kreatywnych sposobów wspierania naszych klientów.
 

2. Dane kontaktowe

F.H.U. „Budinstel” Paweł Ciąpała

Ul. Głęboka 11
37-200 Przeworsk

NIP: 794-139-88-66
REGON: 651425103

Hurtownia:
Tel.: 16 649-04-50/51
Fax: 16 649-04-53
Tel. kom.: 660 487 750, 660 487 752


hurtownia@budinstel.pl
sklep@budinstel.pl

Księgowość:
Tel.: 16 649-04-59

Skład budowlany:
Tel: 16 649-04-58
Tel. kom.: 660 487 751, 660 487 758
e-mail: sklad@budinstel.pl

 

3. Oferta

 • Oprawy oświetleniowe
 • Źródła światła
 • Osprzęt elektryczno- instalacyjny
 • Osprzęt kanałowy
 • Aparatura elektrotechniczna
 • Słupy
 • Aparatura rozdzielcza i łączeniowa średniego i wysokiego napięcia
 • Transformatory
 • Kable i przewody
 • Osprzęt kablowy 


4. Hurtownia Elektryczna

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem największych producentów i dystrybutorów materiałów elektroinstalacyjnych oraz elementów i konstrukcji do budowy sieci energetycznych, informatycznych i telekomunikacyjnych. Posiadamy certyfikat ISO 9001:2000 potwierdzający nasze kompetencje posiadaną wiedzę i najwyższe kwalifikacje zawodowe. Zaufało nam już kilkadziesiąt hurtowni z naszej branży oraz sklepów na terenie podkarpacia i województw ościennych. Naszymi odbiorcami są zakłady energetyczne, elektroinstalacyjne i itd.

Od 2006 roku rozszerzyliśmy naszą ofertę o usługi transportowe krajowe i międzynarodowe zapewniając naszym klientom szybką, sprawną i terminową spedycję zleconych przesyłek.

 

5. Skład Budowlany

W 2010 roku uruchomiliśmy skład materiałów budowlanych. W ciągłej sprzedaży oferujemy materiały budowlane renomowanych producentów. Farby, lakiery, kleje, zaprawy, tynki, materiały wykończeniowe, termoizolacje i wiele innych.

 

6. Transport

Usługi transportowe są działalnością mocno związaną z naszą działalnością handlową. Zakupione u nas towary dowozimy własnym transportem do klienta. Posiadamy samochody dostawcze i samozaładowcze o dmc do 24 ton.

 

7. Kruszywa

W 2011 roku wzbogaciliśmy naszą ofertę o kopalnię kruszyw. Na chwile obecną dostarczamy kruszywa takie jak piaski, żwiry, płuczki i inne. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Informujemy że dowóz na terenie Przeworska gratis.

Cennik kruszyw za tonę:

Piasek płukany 50zł

Piasek żółty 50zł

Tłuczeń 0-32 - 110zł

Kruszywo ozdobne białe, czerwone, grafiowe - 250zł

Kora kamienna - 600zł

Żwir płukany - 65zł

Kruszywo grube - 123zł

Zapraszamy !


8. Przedsiębiorstwo wielobranżowe

Firma istnieje od 35 lat. W początkowym okresie działalności świadczyliśmy usługi w zakresie instalatorstwa elektrycznego dla ludności oraz sektora uspołecznionego na terenie powiatu przeworskiego. Znakomite opinie i referencje jakie uzyskiwaliśmy od naszych kontrahentów oraz klientów pozwoliły na ogromny rozwój firmy - zarówno w zakresie świadczonych usług jak i bazy sprzętowej.

Obecny poziom rozwoju powoduje, że na dzień dzisiejszy możemy podejmować się realizacji nawet najbardziej specjalistycznych i o najwyższym stopniu trudności zadań.

Dzięki ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej i pracowniczej, dalszym inwestycjom w specjalistyczny sprzęt, wprowadzaniu  profesjonalnych metod zarządzania firmą i stosowaniu rygorystycznych norm  zakładowych zasięg działalności naszej firmy przekroczył już granice obecnego  województwa podkarpackiego.

Naszymi największymi partnerami handlowymi są:

 • Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. (znajdujemy się na liście preferencyjnej)
 • Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.
 • WODROL S.A. w Rzeszowie

 

9. PBDiS

Zapraszamy klientów i kontrahentów do naszego biura w godzinach 7.00 - 17.00.

Oferta obejmuje:

 • Ocenę stanu technicznego dróg i mostów
 • Nadzór nad robotami drogowymi i mostowymi
 • Wykonywanie robót ziemnych
 • Wykonywanie wzmocnień istniejących nawierzchni
 • Budowę nowych nawierzchni drogowych
 • Budowę małych obiektów mostowych (do 15 m)
 • Budowę przepustów rurowych i ramowych
 • Budowę placów i ulic miejskich
 • Budowę kanalizacji deszczowych
 • Rremonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych i bitumicznych
 • Układanie kostki brukowej, chodników i krawężników drogowych.

Oferujemy również usługi sprzętem drogowym i specjalistycznym, takim jak:

 • Równiarki,
 • Walce drogowe,
 • Koparki,
 • Ładowarki,
 • Żurawie.

Zatrudniamy kadrę inżynieryjno-techniczną z uprawnieniami i przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa, operatorów sprzętu drogowego i specjalistycznego oraz wykwalifikowanych robotników drogowych.

 

10. Projekt 8.2 POIG

Firma FHU Budinstel Paweł Ciąpała realizuje projekt pt.: „Wdrożenie systemu informatycznego integrującego elektroniczną wymianę danych handlowych pomiędzy FHU Budinstel a firmami współpracującymi” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Działanie 8.2 “Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Beneficjent: FHU Budinstel Paweł Ciąpała

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-18-090/13-00

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 846 400,00 PLN

Wysokość przyznanego wsparcia: 569 845,00 PLN (w tym 85% ze środków europejskich oraz 15% w formie dotacji celowej)

Celem projektu jest poprawa efektywności i szybkości obsługi procesów biznesowych realizowanych pomiędzy F.H.U. Budinstel Paweł Ciapała a firmami z nim współpracującymi. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie systemu B2B zawierającego odpowiednia funkcjonalność, pozwalającą na automatyzacje procesów występujących pomiędzy Wnioskodawca a przedsiębiorstwami współpracującymi z zapewnieniem bezpieczeństwa wymiany danych.

Projekt realizowany jest w siedzibie:

FHU Budinstel Paweł Ciąpała

ul. Głęboka 11

37-200 Przeworsk

Informacji na temat projektu udziela: 

Paweł Ciąpała - właściciel

Tel.  +48 16 649-04-50/51

Fax: +48 16 649-04-53

E-mail: budinstel@budinstel.pl

 

Odsyłacze do oficjalnych stron Unii Europejskiej, strony poświęconej PO IG, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Wdrażającej:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

http://www.poig.gov.pl/

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

http://www.mrr.gov.pl/

Polska Agencja Rozwoju Regionalnego

http://www.parp.gov.pl/

Oficjalny portal Unii Europejskiej

http://europa.eu/

Regionalna Instytucja Finansująca

http://www.rarr.rzeszow.pl

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

https://mac.gov.pl/

 

 

11. Projekt 4.4 POIG

Firma FHU Budinstel Paweł Ciąpała realizuje projekt pt.: „Rozwój działalności FHU Budinstel poprzez uruchomienie innowacyjnej linii produkcyjnej nawozu organicznego” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Działanie 4.4 “Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”

Beneficjent: FHU Budinstel Paweł Ciąpała

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.04.04.00-18-020/13-00

Okres realizacji projektu: od 1 wrzesień 2013 do 30 czerwiec 2015

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 22 067 200,00 PLN

Wysokość przyznanego wsparcia: 15 103 040,00 (w tym 85% ze środków europejskich oraz 15% w formie dotacji celowej)

Celem projektu jest uruchomienie linii produkcyjnej i wdrożenie nowej technologii objętej zgłoszeniem patentowym na sposób wytwarzania nawozu organicznego o parametrach 
i właściwościach wyróżniających go w odniesieniu do obecnych na rynku podobnych produktów. Uruchomienie produkcji nastąpi poprzez wykonanie inwestycji wzbogaconej o nowe elementy prowadzące do uzyskania nawozu o unikalnych cechach.

Projekt realizowany jest w siedzibie:

FHU Budinstel Paweł Ciąpała

ul. Głęboka 11

37-200 Przeworsk

Informacji na temat projektu udziela: 

Paweł Ciąpała - właściciel

Tel.  +48 16 649-04-50/51

Fax: +48 16 649-04-53

E-mail: budinstel@budinstel.pl

 

Odsyłacze do oficjalnych stron Unii Europejskiej, strony poświęconej PO IG, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Wdrażającej:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

http://www.poig.gov.pl/

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

http://www.mrr.gov.pl/

Polska Agencja Rozwoju Regionalnego

http://www.parp.gov.pl/

Oficjalny portal Unii Europejskiej

http://europa.eu/

Regionalna Instytucja Finansująca

http://www.rarr.rzeszow.pl

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

https://mac.gov.pl/